Odluke 8.sjednice održane elektroničkim putem dana 25. listopada 2017. godine.

Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

  1. Đ.Ć., na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust)
  2. K.B.P. na radnom mjestu suradnik u nastavi za vježbe iz strukovnih predmeta i praktičnu nastavu na neodređeno puno radno vrijeme .
  3. M.R.S., na radnom mjestu nastavnika Hrvatskog jezika ,na neodređeno nepuno radno vrijeme od 6/12 sati tjedno.
  4. Daje se suglasnost ravnatelju škole da sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa A.T.