Podjele svjedodžbi će se održati 3.7.2023. prema rasporedu:

1.A – 14:00
1.B – 14:00
1.C – 14:00
1.D – 14:00

2.A – 15:00
2.B – 14:00
2.C – 14:00
2.D – 15:30

3.A – 14:00
3.B – 14:00