Poništava se javni poziv broj 5/2019 zbog greške u proceduri.
Ravnatelj:Darko Bašić
Rijeka,17.siječnja 2020.