Zahvaljujući školskom projektnom timu koji vodi koordinator – profesor Dino Delač, naši će učenici  ponovno imati priliku sudjelovati u projektu Erasmus+ međunarodne stručne prakse. Projekt će obuhvatiti 16 učenika i 2 profesora koji će kroz 21-dnevni boravak u stručnim kompanijama na Kanarskim otocima imati priliku unaprijediti osobne i profesionalne kompetencije.

Projekt je odobrila  Agencija za mobilnost i programe Europske Unije (AMPEU) pod brojem 2022-1-HR01-KA122-VET-000075365.