Raspored popravnih ispita:

Matematika – srijeda 23.08.2023. u 9 sati

Osnove elektrotehnike – četvrtak 24.08.2023. u 9 sati