Postupak kod polaganja razlikovnih i dopunskih ispita

Za polaznike obrazovanja odraslih koji su na prekvalifikaciji i doškolovanju, kojima su utvrđeni  razlikovni predmeti, prilikom upisivanja istih u  indeks

treba postupiti na sljedeći način:

  1. U indeks se upisuju samo predmete prve godine obrazovanja za koju su utvrđeni razlikovni ispiti.
  2. Kad sve predmete točke 1. polaznik položi, indeks treba dostaviti voditelju nastave, koji će isti kontrolirati.
  3. Nakon obavljene kontrole indeksa, isti dostavlja ravnatelju na potpis.
  4. Nakon što ravnatelj indeks potpiše i ovjeri, predaje ga u administraciju.
  5. Administrator  u isti upisuje razlikovne predmete sljedeće godine prema rješenju o razlikovnim ispitima, koje je izdano polazniku prilikom upisa polaznika u školu.

 

Molim za sve novoprijavljene i buduće polaznike koji su na prekvalifikaciji i doškolovanju postupanje na gore navedeni način!

Također pogledajte...