Tijekom registracije u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr , kandidat treba unijeti broj svoga mobilnog telefona na koji će SMS-om primiti korisničke podatke.PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata. TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.
Ukoliko kandidat ne posjeduje mobilni telefon potrebno se obratiti Središnjemu prijavnom uredu.

Preporuča se kandidatima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji podatci / Osnovni podatci’.
Ako se kandidat ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni upis podataka. Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku,lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.
Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 66354.
Kandidati koji imaju poteškoća s prijavom javljaju se Središnjemu prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 844 ili na adresu e-pošte spu@azvo.hr.Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke,
PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

Prilikom prve uspješne prijave u sustav kandidati su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa.Kandidatima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.
Kandidati koji najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju ili su završili u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj trebaju:
1. Registrirati se kao novi korisnik iz sustava obrazovanja odraslih na mrežnoj
stranici www.postani-student.hr . Prilikom registracije korisniku će SMS-om biti
dostavljena korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.
2. Unijeti osobne podatke i podatke o školovanju.
3. Unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole.
4. Prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe.

PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I PRIJAVE STUDIJSKIH PROGRAMA
Nakon prijave u sustav, na poveznici ‘Moj odabir’ otvara se mogućnost prijave do najviše 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija.
Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoželjniji studijski program.

Kada odabere studijske programe, polazniki se istovremeno prijavljuju ispiti državne mature koje zahtijevaju ti studijski programi. Prilikom odabira prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), polazniku će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A) ispita državne mature. Također, polaznik će odabrati željeni strani jezik. Razine obveznih ispita i popis izbornih ispita koje je polaznik prijavio bit će prikazane u tablici na desnoj strani ekrana. Razine koje će polaznik polagati su one prikazane neposredno uz sam naziv ispita. Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Brisanjem odabira određenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. Za promjenu prijavljene razine ispita državne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje označava razinu ispita.

Ako polaznik želi na nekome visokom učilištu prijaviti dvopredmetni studij, omogućit će mu se prijava neograničenoga broja dvopredmetnih studijskih programa istoga visokog učilišta. To se ne odnosi na fiksne kombinacije dvopredmetnih studijskih programa koje je visoko učilište unaprijed propisalo. Svaka se takva kombinacija broji kao jedan jednopredmetni studij. Prethodno je potrebno na mrežnim stranicama visokoga učilišta provjeriti koje su kombinacije dvopredmetnih studijskih programa moguće. S obzirom na činjenicu da je za dvopredmetni studij potrebno ostvariti pravo upisa na oba dvopredmetna studijska programa, poželjno je prijaviti što više dvopredmetnih studijskih programa koji dolaze u obzir za studiranje na nekome visokom učilištu. Ukoliko se polaznik, objavom konačnih rang-lista, nađe unutar upisne kvote na samo jednome dvopredmetnom studijskom programu, bit će obrisan s rang-liste toga studijskog programa.

Ako se polaznik ne želi prijaviti za upis na studijske programe, već samo za polaganje ispita državne mature, pod istom poveznicom (‘Moj odabir’) može odabrati i samo ispite državne mature.