Na testiranje ,za radno mjesto spremačice, pozivaju se sljedeće kandidatkinje:
Božurić, Branka
Ćuk, Danijela
Knežević, Kristina
Hlanuda, Katica
Martić, Mira
Testiranju trebaju pristupiti 28.9.2021. u 14,30 sati u prostorijama Škole u Rijeci, Zvonimirova 12.
Sa sobom treba imati identifikacijsku ispravu(osobna, pasoš ili slično).
Prilikom ulaska u Školu treba se pridržavati epidemioloških mjera.

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka
Rijeka,25.9.2021.