Radova nastalih suradnjom Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i naše Škole uz potporu Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Postav izložbe je u galeriji Mir junaka Partizanski put 9a,Rijeka.Otvorenje izložbe je 01.ožujka 2017. u 18 sati.
Izložba je otvorena od 01.3. do 01.4. 2017. godine.