Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 7. sjednicu Školskog odbora za 29.rujna 2017.godine u 16,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 4.,5. i 6. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje odluke o Izmjenama Financijskog plana za 2017.godinu
3 .Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2017./18.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslih
za šk.2017./2018.godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
6. Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2017./18.
7. Izvješće o samovrjednovanju Škole za školsku godinu 2016./17.
8. Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave šk.g. 2016./17.
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Izmjena ugovora o radu
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu zarad u
obrazovanju odraslih
11. Razno