Popunjenu prijavnicu potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu zavrsnirad@eios.hr.

preuzmite prijavnicu – obrazovanje odraslih