Redovni učenici koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije  dužni su prijaviti ispit koji žele polagati, najkasnije, tri dana  prije utvrđenog ispitnog roka.
Učenici koji ne prijave ispit,u navedenom roku, neće moći pristupiti istom.
Ispit se prijavljuje na prijavnici koja se nalazi na ovoj poveznici .
Popunjenu prijavnicu treba predati voditelju nastave, najkasnije tri dana prije utvrđenog ispitnog roka.
Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višega razreda, ako nije položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnoga razreda.