Procedura prijave razlikovnih/dopunskih ispita za učenike/ce koji nastavljaju obrazovanje

Redovni učenici koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije  dužni su prijaviti ispit koji žele polagati, najkasnije, tri dana  prije utvrđenog ispitnog roka.
Učenici koji ne prijave ispit,u navedenom roku, neće moći pristupiti istom.
Ispit se prijavljuje na prijavnici koju možete skinuti ovdje.Popunjenu prijavnicu treba predati u školskoj administraciji.
Učenici moraju najprije prijaviti razlikovne/dopunske ispite prve godine.
Kad polože sve razlikovne/dopunske ispite prve godine mogu prijaviti ispite druge godine i tako redom.

Rijeka,21.9.2016.

Također pogledajte...