Dopunski nastavni rada za šk. god. 2023./24. će se odvijati prema slijedećem rasporedu:

 

Digitalna elektronika 2. C

26.6.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

28.6.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

2.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

3.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

4.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

 

Digitalna elektronika 3. A i 3. B

26.6.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

28.6.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

1.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

2.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

3.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

 

Električni strojevi i uređaji 2. B

26.6.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

28.6.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

1.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

2.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

3.7.2024. – 8:45 do 10:15, učionica 2

 

Elektronički sklopovi 2. C

25.6.2024. – 10:45 do 12:15, radionica 6

28.6.2024. – 10:45 do 12:15, učionica 46

1.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

2.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

3.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

 

Engleski jezik 3. A i 3. B

24.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 4

25.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 4

26.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 4

27.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 4

28.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 4

 

Hrvatski jezik 2. C

25.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 10

26.6.2024. – 9:00 do 10:30, učionica 22

1.7.2024. – 10:15 do 11:45, učionica 22

2.7.2024. – 10:15 do 11:45, učionica 22

3.7.2024. – 10:15 do 11:45, učionica 22

 

Matematika 2. A i 2. B

26.6.2024. – 10:30 do 12:00, radionica 6

27.6.2024. – 10:30 do 12:00, radionica 6

28.6.2024. – 10:30 do 12:00, radionica 6

1.7.2024. – 10:30 do 12:00, radionica 6

2.7.2024. – 10:30 do 12:00, radionica 6

 

Matematika 2.C

26.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 7

27.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 7

28.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 7

1.7.2024. – 10:15 do 11:45, radionica 7

2.7.2024. – 10:15 do 11:45, radionica 7

 

Osnove elektrotehnike 1. A i 1. C

25.6.2024. – 10:45 do 12:15, radionica 6

28.6.2024. – 10:45 do 12:15, učionica 46

1.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

2.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

3.7.2024. – 8:30 do 10:00, učionica 46

 

Osnove elektrotehnike 1. B

26.6.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

28.6.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

2.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

3.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

4.7.2024. – 12:00 do 13:30, učionica 2

 

Osnove elektrotehnike 1. D

26.6.2024. – 10:30 do 12:00, učionica 2

28.6.2024. – 10:30 do 12:00, učionica 2

2.7.2024. – 10:30 do 12:00, učionica 2

3.7.2024. – 10:30 do 12:00, učionica 2

4.7.2024. – 10:30 do 12:00, učionica 2

 

Tehnička mehanika 1. A, 1. B, 2. A i 2. B

24.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 6

25.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 6

26.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 6

27.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 6

28.6.2024. – 9:00 do 10:30, radionica 6