Obrana Završnog rada,u jesenskom roku,bit će 27.kolovoza 2020. u 9 sati.
Rijeka,6.srpnja 2020.