https://eios.hr/wp-content/uploads/2023/10/Raspored-2324_prvo_pol.pdf

Predmeti koji se ne nalaze u rasporedu sati provode se kroz individualne i grupne konzultacije kod predmetnih nastavnika.