Na natječaju objavljenom dana 5.srpnja 2019. ,za nastavnicu/ka matematike i računalstva,primljena je Marina Miculinić Ugrin,prof.matematike i informatike.

Rijeka,25.srpnja 2019.