Namjena informacija je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
Zvonimirova 12
51 000 Rijeka

  • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

informacije@eios.hr

  • telefonom na sljedeće brojeve:

051 678-930, 051 678-931

  • telefaksom na sljedeći broj:

051 678-946

  • usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama EIOŠ-RIJEKA svakog radnog dana u jutarnjoj smjeni od 9.00 do 12.00 sati i popodnevnoj smjeni od 15,00 do 18,00 sati.
Službenica za informiranje u Školi je Lidija Beljan.

preuzmite Zahtjev za pristup informacijama