Sud Europske zajednice donio je odluku po kojoj se posudba  e-knjiga omogućuje na isti način kao posudba običnih (fizičkih) knjiga.

To znači da knjižnica smije iznajmljivati e-knjige na određeno vrijeme, a kada rok za posudbu istekne, korisnik ju više ne može koristiti, već se prosljeđuje idućoj osobi koja ju želi pročitati.

Mada ovo zvuči kao očekivani potez Europske zajednice, treba znati da sve do 2014. godine EU nije dopuštala digitaliziranje knjiga u knjižnicama, a čak i nakon toga mogli ste ih koristiti isključivo unutar samih knjižnica i putem određenih specijaliziranih terminala.

Razlog za donošenje ove odluke bio je spor između Nizozemskog udruženja knjižnica (Vereniging Openbare Bibliotheken) i grupe Stichting Leenrecht, koja se bavi zaštitom autorskih prava, te se brine da autori dobiju novčanu kompenzaciju za svoj rad, koja je smatrala da bi se posuđivanje e-knjiga u knjižnicama trebalo izuzeti iz direktive EU koja je to regulirala.

U svojoj odluci Sud pravde EU objašnjava da ne postoji objektivni razlog zbog kojeg bi se digitalne kopije i nematerijalni objekti trebali izuzeti iz direktive, jer bi se to kosilo s osnovnim načelima, no navodi da je za posuđivanje e-knjiga potrebna i visoka razina zaštite autora od strane knjižnica. Dakako, knjižnice mogu posuđivati korisnicima e-knjige samo pod uvjetom da su ih platile.

Preuzeto od: vidi.hr