S obzirom na to da je odabir udžbenika za izmijenjene kurikule u tijeku, molimo pričekajte na objavu popisa udžbenika za 2019./20. koji ćemo objaviti čim bude sastavljen.