UDŽBENICI

2020./21.

https://eios.hr/udzbenici-2020-2021/

 

 

 

2019./2020.

 

Napomene (link na popis udžbenika je ispod napomena o promjenama koje su unijete nakon 2014. kada je bio odabir udžbenika):

14.6.2019. S obzirom na to da je odabir udžbenika za izmijenjene kurikule u tijeku, molimo pričekajte na objavu popisa udžbenika za 2019./20. koji ćemo objaviti čim bude sastavljen.

 

 

2018./19. novi strukovni kurikulum SAMO ZA 1. RAZRED MEHATRONIČARI – promjena udženika za Hrvatski jezik

HRVATSKI JEZIK (AZ) : čitanka iz Hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola, Snježana Zrinjan, Alfa

HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz Hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola, Snježana Zrinjan, Alfa

HRVATSKI JEZIK (AZ) : radni listići iz Hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola, Snježana Zrinjan, Alfa

 

14.7.2017. s obzirom na izmjene izbornog predmeta u školskoj 2017./18. doći će do promjene :
1.U 3.c (svi učenici) umjesto Fizike imaju Projektiranje tiskanih pločica računalom

2.U 3.d umjesto Električnih mreža imaju Tehnologiju solarnih toplinskih sustava

Sikladno navedenom ne kupujte knjige za Fiziku niti Električne mreže koje su navedene u popisu udžbenika odabranih 2014. (a koji se donosi za period od 4 godine).

 

7. rujna 2016. dobili smo obavijest o zamjeni starih izdanja udženika vjeronauka Tražitelji smisla i Odvažni svjedoci:
Budući da je staro izdanje udžbenika povučeno, nakladnik Salesiana d.o.o. iz Zagreba, Srebrnjak 101, svim će učenicima koji su za šk. god. 2016./2017. kupili staro izdanje besplatno zamijeniti udžbenik novim. Naime, nakladnik je još u lipnju povukao stara izdanja udžbenika iz knjižarske mreže, no postoji mogućnost da postoje zaostali primjerci.
S poštovanjem, Služba za kurikulum, udžbenike i standard Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije Uprava za standard, strategije i posebne programe   Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta”
2. rujna 2016. dobili smo obavijest o izmjeni Konačne liste – užbenik vjeronauka je izmijenjen i dopunjen pa se za taj predmet koristi izdanje iz 2016.:

PREDMET:  Obavijest srednjim školama o povlačenju iz uporabe  udžbenika  vjeronauka TRAŽITELJI SMISLA i ODVAŽNI SVJEDOCI i uvrštavanju izmijenjenih i dopunjenih izdanja  na Konačne Iiste
na temelju  članka  24.  stavka  4. Zakona  o udžbenicima za osnovnu i  srednju  školu  (Narodne novine,   broj  27/2010. i 55/2011.) ministar   znanost i,  obrazovanja i   sporta   Predrag Šustar  donio  je rješenja  kojima se povlače  iz uporabe  udžbenici  nakladnika Salesiane d .o.o.  iz Zagreba  zbog izmjena  i dopuna  nužnih za usklađivanje s novim  nastavnim Planom i  programom:

1.)   TRAŽITELJI  SMISLA  – udžbenik   vjeronauka  za   I.  razred   srednjih   škola, autora   Viktorije Gadže,  Nikole   Milanovića, Rudija  Paloša,  Mirjane  Vučice   i  Dušana   Vuletića (odobren   2003. godine)  i
2.)   ODVAŽNI SVJEDOCI- udžbenik  vjeronauka za 2. razred srednje škole,  autora  Viktorije Gadže, Nikole Milanovića, Rudija  Paloša  i Dušana Vuletića  (odobren  2004.  godine).

Na   Konačne  liste   srednjih    škola   iz  2014.   godine.   uvrštavaju  se   njihova   izmijenjena   i dopunjena izdanja  usklađena s nastavnim  Planom i programom katoličkoga  vjeronauka za trogodišnje srednje škole objavljenim 18. srpnja  2014.  godine (Narodne novine,  broj 86/2014.):
1.)   TRAŽITELJI SMISLA – udžbenik   katoličkoga vjeronauka za  1.  razred  srednjih   škola,  autora Viktorije  Gadže,  Nikole  Milanovića, Rudija Paloša, Mirjane  Vučice  i Dušana  Vuletića  i
2.)   ODVAŽNI SVJEDOCI – udžbenik   katoličkoga  vjeronauka za  2.  razred  srednjih   škola,  autora Viktorije  Gadže,  Nikole  Milanovića, Mirjane Vučice  i  Dušana  Vuletića.2014.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavilo je 1. lipnja 2014. Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama. Na ovoj adresi Ministarstvo je objavilo konačni odabir; EIOŠ možete naći u izborniku: SREDNJE ŠKOLE (konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava po županijama): poveznica Primorsko-goranska županija: konačne liste ili ovdje, na našim stranicama:

Popis (pdf file) uključuje sve odabrane udžbenike i nastavna sredstva za sva naša zanimanja i razrede (uključujući cijene i oznaku koji su udžbenici novo izdanje)

NAPOMENA:UČENICI KOJI UZ ZANIMANJE IMAJU I IZBORNI BLOK (ELEKTRONIČARI) – s obzirom na to da su u objavljenoj “Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava” svi odabrani udžbenici za pojedino zanimanje i razred, a neka naša zanimanja imaju i različite izborne blokove pogledajte i popis složen po zanimanjima i razredima; elektroničari: i po izbornim blokovima da biste nabavili udžbenike za svoj izborni blok!

Također pogledajte...