01. Do 18.10.2021.mentori trebaju upoznati polaznike završnih godina sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog
rada.
02. Do 18.10.2021. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u ovoj školskoj godini.
03. Do 31.10.2021. polaznici biraju teme za završni rad.
04. Prijava obrane završnoga rada do:
– 01.04.2022. za ljetni rok
– 10.07.2022. za jesenski rok
– 30.11.2021. za zimski rok

05. Polaznik je dužan pismeni dio izradbe, koju prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
– 17.06.2022. za ljetni rok
– 20.08.2022. za jesenski rok
– 31.01.2022. za zimski rok

06. Završni rad brani se:
– 06.-30.06.2022. u ljetnom roku
– 24.-31.08.2022.,u jesenskom roku
– 14.-18.02.2022., u zimskom roku
07.Podjela svjedodžbi o završnom radu:
• 25.02.2022. za zimski rok
• 08.07.2022. za ljetni rok
• 06.09.2022. za jesenski rok