VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA

1. Do 13. listopada 2023. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.

2. Do 20. listopada 2023. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.

3. Do 31. listopada 2023. učenici biraju teme za završni rad.

4.Prijava obrane završnoga rada do:

▪ 30. studenog 2023. za zimski rok

▪ 01. travnja 2024. za ljetni rok

▪ 10. srpnja 2024. za jesenski rok

 

5. Učenik je dužan pismeni dio izradbe (elaborat) koji prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:

▪ 31. siječnja 2024. za zimski rok

▪ 01. lipnja 2024. za ljetni rok

▪ 23. kolovoza 2024. za jesenski rok

 

6. Obrana Završnog rada:

▪ 14. do 16. veljače 2024. u zimskom roku

▪ 17. do 28. lipnja 2024. u ljetnom roku

▪ 28. do 31. kolovoza 2024. u jesenskom roku

 

7. Podjela svjedodžbi o završnom radu:

 ▪ 21. veljače 2024. za zimski rok

▪ 03. srpnja 2024. za ljetni rok

▪ 04. rujna 2024. za jesenski rok