Temeljem članka 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela i članka 41. Statuta Škole sazivam 1.konstituirajuću sjednicu Školskog odbora za 07. travnja 2017. u 15,40 sati ,u prostoru školske knjižnice, sa sljedećim dnevnim redom:

1.Izvješće predsjedatelja o izabranim članovima Školskog odbora

2.Verificiranje mandata izabranih članova Školskog odbora

3.Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

4.Razno