Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 10. sjednicu Školskog odbora za 08.prosinca 2017.godine u 16,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

1.Usvajanje zapisnika sa 7.,8. i 9. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2018. i projekcije
za 2019.,2020. godinu
3.Donošenje Plana nabave za 2018. Godinu
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju 2.izmjena Financijskog plana za 2017.godinu
5.Donošenje Izmjena i dopuna Procedure naplate vlastitih prihoda
6.Donošenje Odluke o obvezi izrade izvješća o ostvarenju i korištenju vlastitih
prihoda
7.Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti,provođenju preventivnih
programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
8.Razno