Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam11. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za kupnju 10 kom prijenosnih računala