Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 13.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanja suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu