Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 14. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Davanja suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu