Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 16. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka