Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 17. sjednicu Školskog odbora za 05.lipnja 2018.godine u 16,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:
1.Usvajanje Zapisnika s 12.,13.,14.,15. i 16. sjednice Školskog odbora
2.Usvajanje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu
3.Usvajanje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu
4.Donošenje Odluke o planu upisa učenika u I. razred školske godine 2018./19.
5.Donošenje Odluke o objavi teksta natječaja za upis učenika u 1. razred srednje škole
6.Donošenje Odluke o Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objavi natječaja
za školsku god.2018./19.
7.Informacija o inspekcijskom nadzoru DUZS
8.Razno