Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 18. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za kupnju 6 kom prijenosnih računala