Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 19.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje izmjena Ugovora o radu