Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 2. sjednicu Školskog odbora za 08.svibnja 2017.godine u 10,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika sa 39. i 1. sjednice Š.O.

2.Utvrđivanje liste kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

3.Razno