Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 21. sjednicu Školskog odbora za 04.listopada 2018.godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 17.,18. ,19.,20 sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Odluke o Prijedlogu II.Izmjena Financijskog plana za 2018.godinu
3. Donošenje Odluke o Prijedlogu Izmjena Plana nabave za 2018.
4 .Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2018./19.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslih
za šk.2018./2019.godinu
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
7. Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2018./19.
8. Izvješće o samovrjednovanju Škole za školsku godinu 2017./18.
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana mjera postupanja u slučaju opasnosti u knjižnici
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu za rad u
obrazovanju odraslih
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja Škole o stanju sigurnosti,provođenju
preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
13. Razno