Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 23. sjednicu Školskog odbora za 13.prosinca 2018. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1.Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. g.
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
godinu
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave za 2019. godinu
5.Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2018. godini
6.Donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja
7.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
8.Izvješče ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave šk.g.2017./18.
9.Donošenje Odluke o otpisu knjižnične građe
10.Donošenje Odluke o dopuni Kurikuluma Škole za šk.g.2018./19.
11.Donošenje Odluke o prihvaćanju Procedure donošenja financijskog plana
12.Razno