Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  25. sjednicu Školskog odbora za  31.siječnja 2019. godine u 10,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sjednice Školskog odbora
2.Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave u 1.pol. šk.g. 2018./19.
3.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri za 2018.god.
4.Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018.godinu
5.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
6.Davanje suglasnosti za kupnju nastavnih sredstava i pomagala za nastavu Fizike
7.Donošenje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta EIOŠ Rijeka
8.Razno