Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  26. sjednicu Školskog odbora za  05.ožujka 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Izvješće predsjednika o imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole
2.Verificiranje mandata imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole
3.Usvajanje zapisnika 25.sjednice Školskog odbora
4.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
5.Donošenje Odluke o Prijedlogu planu upisa učenika u I. razred školske godine 2019./20.
6.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
7.Razno