Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam  27. sjednicu Školskog odbora za  21.ožujka 2019. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika 26.sjednice Školskog odbora
2.Usvajanje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Statuta Škole
4.Donošenje Poslovnika o radu kolegijalnih tijela
5.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
6.Donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda dionika
7.Razno