Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  29. sjednicu Školskog odbora za  10.lipnja 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Školskog odbora
2.Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ RI
3.Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
4.Donošenje Odluke o Izmjeni Kurikuluma Škole
5.Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu
6.Donošenje Odluke o Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objavi natječaja
za upis u školsku god. 2019./20.
7.Donošenje Odluke o objavi natječaja za upis učenika u 1. razred srednje škole
šk.g. 2019./20.
8.Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu
9.Razno