Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 3. sjednicu Školskog odbora za 18.svibnja 2017.godine u 15,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Š.O.

2.Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Škole

3.Razno