Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  30. sjednicu Školskog odbora za  9.srpnja 2019. godine u 11 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika 29.sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1. do 30.6.
2019.godine
4.Razno