Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 5.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim
redom:
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje 01.01. do 30.6.2017.