Odluke 23.  sjednice Školskog odbora održane dana 13. prosinca 2018. godine.

Ad/1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 21. i 22. sjednice Školskog odbora održanih 04.listopada 2018.god.i 16.listopada 2018.godine.

Ad/2.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti II.Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu.

Ad/3.Ovom Odlukom usvaja se u cijelosti prijedlog Financijskog plana za 2019. s projekcijom za 2020.,2021. godinu.

Ad/4.Ovom Odlukom donosi se Plan nabave za 2019. godinu.

Ad/5. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Škole u razdoblju 01.1. do 27.11.2018. godine.

Ad/6. Ovom Odlukom imenuje se I.B.za članicu Povjerenstva za kvalitetu Škole.

Ad/7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa N.D.

Ad/8.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave u školskoj godini 2017./18.

Ad/9.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Povjerenstva za otpis knjižnične građe o otpisu iste,sukladno dostavljenim zapisnicima.

Ad/10.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predložena dopuna Kurikuluma Škole za 2018./2019. godinu.

Ad/11.Ovom Odlukom donosi se Procedura donošenja financijskog plana EIOŠ Rijeka,u tekstu kako je predložio ravnatelj.