1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 42., 43. i 44. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2020./2021.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za šk. god. 2020./2021.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Kurikulum Škole.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća ponuda Euroherc Osiguranja d.d. za osiguranje učenika za šk.god. 2020./2021.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.god. 2019./2020.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o djelu za nastavnika L.Š. za rad u obrazovanju odraslih.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave u šk. god. 2019./2020.
9.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda.
10.Ovom odlukom jednoglasno se imenuje Povjerenstva za godišnji otpis knjižnične građe školske knjižnice,kako je predloženo.