Author: mdragicevic

O psihologiji i psiholozima: znanost i predrasude

• Psihologija je samo razmišljanje i filozofiranje o ljudskoj psihi. Pogrešno! Psihologija je, prema jednoj od definicija, znanost o psihičkim procesima i ponašanju i njihovim fizikalnim, biološkim i socijalnim uvjetima i učincima, a nastoji odgovoriti na razna pitanja o tome...