Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto tajnika/ce Škole dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako slijedi:
-Pisani test, 22.veljače 2019. u 14,45 sati u učionici broj 10
Izvori za pripremu:
1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,
90/11.,05/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.)
2.Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama(NN 51/18.)
3.Zakon o strukovnom obrazovanju(NN 30/09.,25/18.)
4.Zakon o obrazovanju odraslih(NN 17/07.)
5.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15.,3/17.)

-Praktična provjera,25.veljače 2019. u 12,30 i 13,30 sati u učionici broj 47
Izvori za pripremu:MS Word,MS Excel,MS PowerPoint.
-Intervju(razgovor sa kandidatima),28.veljače 2019. u 9 sati
Na intervju biti će pozvani kandidati/kinje sa četiri najbolja rezultata ostvarena na pisanom testu i praktičnoj provjeri.

Popis kandidata/kinja,koji se pozivaju na testiranje, biti će službeno objavljen  na školskim mrežnim stranicama dana 19.veljače 2019.
  Svi kandidati/kinje,koji budu pozvani na  provjeru znanja i sposobnosti  dužni su ponijeti sa sobom
odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja,praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Molimo kandidate/kinje koji neće pristupiti provjeri znanja i sposobnosti da nas o istom obavijeste na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.

Rijeka,16. veljače 2019.