Odluke 14.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2018. godine.

 Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

  1. A. T., na radnom mjestu profesora TZK na određeno puno radno vrijeme.