Odluka 16.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 24. svibnja 2018. godine.

 Ad/1.Ovom Odlukom prihvaća se predloženi Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.