Odluke 9. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. studenoga 2017. godine

Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

 

  1. A. T., na radnom mjestu profesora TZK na određeno puno radno vrijeme.