Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela, sazivam 15. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o Izmjenama Godišnjeg plana i programa rada šk.godine 2017./18.