Za 15. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela, sazivam 15. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o Izmjenama Godišnjeg plana i programa rada šk.godine 2017./18.
U dijelu Godišnjeg plana i programa rada za šk.godinu 2017./18., GODIŠNJI KALENDAR RADA ,nenastavni dani tijekom školske godine, rečenicu:
“01.06.2018.(petak) odraditi 19.5.2018.“, predlažem zamijeniti sa sljedećom rečenicom:“01.06.2018.(petak) odraditi 09.6.2018.“.
Izmjenu predlažem jer ćemo imati bolji uvid u realizaciju fonda sati po predmetima početkom mjeseca lipnja,te će se napraviti poseban raspored sati za subotu 09.6.2018.!
Sukladno članku 29.d Poslovnika o radu kolegijalnih tijela pozivam Vas da se očitujete do 14.5.2018. godine do 14 sati i prihvatite predloženu Izmjenu Godišnjeg plana i programa rada šk.godine 2017./18.Sukladno Poslovniku o radu kolegijalnih tijela, članku 29.d. stavak 5., članovi Školskog odbora koji se do navedenog termina ne očituju,smatrati ću da su suglasni sa prijedlogom te da su dostavili suglasnost.

Također pogledajte...