Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 43.elektroničku sjednicu Školskog odbora za 4.rujna 2020. godine u 14,00 sati u prostoru knjižnice sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi

Predsjednik Š.O.